vendredi 23 mars 2012SUMMER TRIP CANADA-NY POLA
FLORENT VATIN

Garden village, NY


Brooklyn, NY
  

Brooklyn, NY
 

   

Time square, NYChinatown, NYNY

 
  

Harlem, NYCentral Park, NY
 

 

St François
  

Nolita Soho
 

Québec
Toronto
 


Toronto


Toronto
 

Central Park, NY
 

Washington square, NY


Garden Village, NY


Little Italy, NY


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire